Statuten en Huishoudelijk reglement BC Selby

Op 26 september 1979 zijn de statuten en het huishoudelijk reglement van BC Selby opgesteld en notarieel vastgelegd. Hoewel deze formele documenten ruim 40 jaar geleden zijn opgesteld en sommige bewoording in een andere tijdgeest is geschreven, zijn ze wel van toepassing op alle leden van BC Selby, bestuursleden, vrijwilligers en anderen die betrokken zijn bij verenigingsactiviteiten.

De digitale versie van het huishoudelijk reglement en de statuten is in augustus 2020 gemaakt en gepubliceerd.

Statuten BC Selby

Huishoudelijk reglement BC Selby

Scroll naar boven