Informatie

 Contributiebedragen:

Jeugd (per jaar) 1e kind € 178.00
Volgende kinderen € 165.00
Volwassenen (per jaar) Recreanten € 210.00
Competitiespelers € 225.00

Genoemde bedragen zijn voor verenigingsjaar 2023-2024.

Het verenigingsjaar loopt van 1 juli t/m 30 juni. Klik hier voor meer informatie over de contributie.

  1. Aanmelden kan alleen schriftelijk. Gelijktijdig met de aanmelding verleent het lid of de ouder/voogd machtiging tot automatische incasso van de (bonds)contributie.
  2. De betaling van de contributie dient per jaar via automatische incasso te worden voldaan.
  3. Afmelden kan alleen schriftelijk. De afmelding dient uiterlijk voor 1 april binnen te zijn.
  4. Adreswijzigingen of andere mutaties dienen schriftelijk bij de ledenadministratie gemeld te worden.
  5. Boetes inzake competitie worden door berekend aan de spelers van het desbetreffende team.
  6. Voor competitie geldt dat de NBB regels van toepassing zijn.
  7. De vereniging kan het lidmaatschap van een lid beëindigen wanneer het lid zich niet houdt aan het verenigingsreglement, zijn of haar (contributie)verplichtingen niet nakomt dan wel de goede naam van de vereniging in gevaar brengt.
  8. Voor de jeugd geldt dat ouders en verzorgers optreden als begeleiders tijdens competitiewedstrijden.

LID WORDEN

Jeugd
Junioren kunnen 3 keer kostenloos komen spelen om te kijken of ze badminton leuk vinden. Wanneer het kind lid wil worden kan online inschrijf formulier worden ingevuld.
Voor de periode van de proeflessen zijn leen badminton rackets aanwezig. Daarna moet het lid zelf een eigen badminton racket aanschaffen.
Informatie over contributie, aan- en afmelden en andere afspraken, vind je in ons huishoudelijk reglement en op de website.

Volwassenen
Volwassenen (iedereen van 18 jaar en ouder) zijn van harte uitgenodigd om 3 keer kostenloos te komen spelen om de sfeer bij Selby te proeven.
Er is vrij spelen op: Speeltijden

Informatie over contributie, aan- en afmelden en andere afspraken, vind je in ons huishoudelijk reglement
We hopen je snel een keer tegen te komen in de sporthal.

Inschrijf en mutatie formulier Selby

Privacy

De wet AVG stelt eisen aan organisaties, waaronder sportverenigingen zoals BC Selby, dat deze zorgvuldig om dienen te gaan met persoonsgegevens. Een vereniging heeft gegevens nodig voor de inschrijving en administratie. In de brief die u hier kunt downloaden is beschreven dat BC Selby zorgvuldig om gaat met uw gegevens en uw privacy.

Memo AVG BC Selby

Scroll naar boven