De spelregels

Bron: Badminton Nederland

Badminton is op zich een eenvoudig spel. Toch zijn er 31 pagina’s nodig om alle spelregels te beschrijven. Raadpleeg hiervoor de site van Badminton Nederland. Hieronder een samenvatting van de belangrijkste spelregels.

De baan

Service

 • De serveerder en de ontvanger staan in de schuin tegenover elkaar liggende serveervakken, waarbij zij de grenslijnen van de serveervakken niet mogen raken.
 • Beide voeten van de serveerder en de ontvanger moeten in stilstaande positie in contact met de vloer blijven vanaf het begin van de service totdat de service is geslagen.
 • De beweging van het racket van de serveerder moet ononderbroken voorwaarts zijn vanaf het begin van de service totdat de service is geslagen.
 • De serveerder mag niet serveren voordat de ontvanger klaar is. De ontvanger wordt echter geacht klaar te zijn geweest indien deze probeert de service terug te slaan.
 • De spelers serveren vanuit en ontvangen in het rechter serveervak, als de serveerder geen punten of een even aantal punten heeft gescoord in de game.
  De spelers serveren vanuit en ontvangen in het linker serveervak, als de serveerder een oneven aantal punten heeft gescoord in de game.

Punt scoren

 • Als de serverende partij een rally wint, scoort de serverende partij een punt. De serveerder serveert dan opnieuw vanuit het andere serveervak.
 • Als de ontvangende partij een rally wint, scoort de ontvangende partij een punt. De ontvangende partij wordt dan de serverende partij.

Fouten

 • Als de service niet goed wordt uitgevoerd.
 • Als bij het serveren de shuttle:
 • – op het net terechtkomt en daarop blijft steken
 • – na over het net te zijn gegaan daarin blijft steken
 • – wordt teruggeslagen door de partner van de ontvanger
 • Als tijdens het spel de shuttle:
 • – buiten de lijnen van de baan valt (d.w.z. niet op of binnen de lijnen)
 • – niet over het net gaat
 • – het plafond of de muren raakt
 • – het lichaam of de kleding van een speler raakt
 • – iets of iemand anders raakt buiten de baan
 • – wordt opgevangen en vastgehouden op het racket en daarna bij het uitvoeren van de slag wordt teruggeslingerd
 • – twee maal achtereenvolgens door dezelfde speler wordt geraakt
 • – achtereenvolgens door een speler en diens partner wordt geslagen
 • – het net of de netsteunen raakt met zijn lichaam, kleding of racket
 • – boven het net met racket of lichaam binnen de speelhelft van zijn tegenstander komt

Scroll naar boven