Preventiebeleid

Als sportvereniging hechten wij grote waarde aan een veilig sportklimaat voor alle spelers. Iedere sport heeft te maken met gedragsregels, waarden en normen. Hoe ga je met elkaar om, wat zijn de spelregels en wat vinden wij ongepast gedrag? Het preventiebeleid is opgesteld om daar een antwoord op te geven.

Gedragsregels seksuele intimidatie

Onze vereniging neemt seksuele intimidatie zeer serieus. Daarom zijn de gedragsregels van het NOC*NSF voor sportbegeleiders overgenomen. Die regels zijn door alle landelijke sportbonden onderschreven.  De regels zijn gemaakt om de risico’s op ongewenst gedrag in de relatie pupil en trainer te verkleinen en ze fungeren als toetssteen voor het gedrag van begeleiders en sporters in concrete situaties. 

https://nocnsf.nl/sport-en-integriteit

Voor vragen en advies kun je ook altijd de website www.centrumveiligesport.nl bezoeken. Het Centrum Veilige Sport Nederland is er voor iedereen in de sport die vragen of twijfels heeft of een melding wil doen. Onze medewerkers luisteren, denken mee en begeleiden naar de beste oplossing. Iedereen mag contact met ons opnemen; sporters, trainers, bestuurders en vertrouwenscontactpersonen. En natuurlijk ook bezorgde ouders en professionals. Het CVSN is maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 17.30 uur bereikbaar op 0900 20 25 590. 

Gedragscodes voor coaches, teamofficials en spelers

Alle leden van BC Selby zijn lid van de Nederlandse Badmintonbond (NBB). De uitvoeringsregels voor gedragscode zijn door de badmintonbond opgesteld en gelden voor alle leden. Download hier de gedragscode.

Vertrouwenscontactpersoon

Indien je van mening bent dat de gedragsregels van BC Selby zijn overschreden en je wilt daar met iemand over praten, neem dan contact op met de vertrouwenscontactpersoon (VCP). De VCP van onze vereniging is Henriëtte Topper. Zij is bereikbaar via e-mail. Klik hier om naar de VCP pagina te gaan.

Scroll naar boven