Lidmaatschap opzeggen
Bij het beëindigen van het lidmaatschap dient u de volgende spelregels in acht te nemen:

  • Het lidmaatschap is aangegaan voor een onbepaalde tijd. Elk seizoen wordt het lidmaatschap automatisch verlengd.
  • Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni.
  • Contributie is verschuldigd voor het hele verenigingsjaar.
  • Volgens het huishoudelijk reglement moet het opzeggen van het lidmaatschap gebeuren binnen drie maanden voor afloop van het verenigingsjaar.
  • Opzegging moet dus gebeuren vóór 1 april van het lopende seizoen.
  • Opzegging moet schriftelijk of per e-mail worden doorgegeven aan de ledenadministratie.
  • Opzeggen van het lidmaatschap bij trainers of leden van commissies is dus niet mogelijk.

Het adres van de ledenadministratie is:

BC Selby
T.a..v.: Secretariaat
p/a Nieuwstraat 64
3762 TR Soest

Het e-mailadres van de ledenadministratie is secrselby@gmail.com.

Voor het einde van het seizoen worden door ons vele financiële verplichtingen aangegaan voor het volgende seizoen. Deze verplichtingen zijn gebaseerd op het aantal leden, zoals het huren van de zaal, het contracteren van de trainers, het bestellen van de shuttles en andere zaken. Daarom is het niet toegestaan het lidmaatschap gedurende het verenigingsjaar tussentijds te beëindigen en zal opzegging van het lidmaatschap pas ingaan aan het einde van het verenigingsjaar.

Scroll naar boven