Contributie

Zie Informatie voor jaarbedragen

Om aan de financiële verplichtingen van de vereniging te kunnen voldoen, heeft de vereniging gelden nodig . Hiervoor wordt contributie geheven. De hoogte hiervan vindt u onder het kopje contributie. Aanpassingen dienen tijdig bekend gesteld te worden en kunnen eerst na passeren van de algemene ledenvergadering (ALV) worden ingevoerd. Het contributiejaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni van het volgende jaar. Nieuwe leden worden lid voor tenminste 1 jaar van de eerste dag van de maand waarop ze zijn ingeschreven. Leden onder de 18 jaar dienen het inschrijfformulier door een van de ouders / verzorgers mede te laten ondertekenen. Uw persoonlijke gegevens zullen door de vereniging uitsluitend worden gebruikt voor vereniging gerelateerde activiteiten en worden met uitzondering van Badminton Nederland niet aan derden verstrekt. U wordt na inschrijving aangemeld als lid van Badminton Nederland.

De contributie is tweeledig, te weten:

Contributie t.b.v. de vereniging
Hiervan worden de kosten van zaalhuur en de trainers betaald, materiaal zoals shuttles aangekocht en evenementen zoals clubkampioenschappen en afsluitende festiviteiten georganiseerd.

Bondscontributie
Dit bedrag dient de vereniging jaarlijks af te dragen aan de bond. De bondsbijdrage wordt geïnd voor een heel kalender jaar (01-01 / 31-12), ook als u heeft opgezegd voor het 2e kwartaal of als nieuwe speler een gedeelte van het jaar lid bent.

Inschrijfkosten
Als badminton vereniging moet Selby voor het inschrijven van een nieuw lid éénmalig €15 afdragen aan de badmintonbond. Deze kosten worden bij de inschrijving doorbelast.

Gezinskorting
Voor een tweede en volgende jeugdlid binnen 1 gezin geldt een korting op de jaar contributie.

Scroll naar boven